8 Ball Pool

Pool Coda Bundle ມີສະເພາະທີ່ Codashop ເທົ່ານັ້ນ!

ຮັບກ່ອງເຊີໄພສ໌ໃນຕຳນານ, ກ່ອງໂປຣໂມຊັນໄຊຊະນະ, 5 ທີ່ຂູດ ແລະສະປິນທອງຄຳ ເມື່ອຊື້ "Pool Coda Buddle"

ຊື້ທີ່ 8 Ball Pool items ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ 8 Ball Pool ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ items ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ items ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ 8 Ball Pool ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ 8 Ball Pool ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ Unique ID

?

ເພື່ອຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຄິກທີ່ຮູບໂປຣໄຟລຂອງທ່ານ
ຢູ່ທາງເທິງເບື້ອງຂວາຂອງຮູບໂປຼໄຟລທ່ານຈະເຫັນ ID ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາລະເວັ້ນຫມາຍເຂີດ (-) ຢູ່ໃນ ID ຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ: "1234567890 "

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Pool Coda Bundle
 • Golden Spin
 • 3 Golden Shots
 • 5 Scratchers
 • 15 Scratchers
 • 20 Cash
 • 50 Cash
 • 110 Cash
 • 250 Cash
 • 800 Cash
 • 2 000 Cash
 • 20 000 Coins
 • 52 000 Coins
 • 112 000 Coins
 • 256 000 Coins
 • 800 000 Coins
 • 2 000 000 Coins

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ