8 Ball Pool

Pool Coda Bundle ມີສະເພາະທີ່ Codashop ເທົ່ານັ້ນ!

ຮັບກ່ອງເຊີໄພສ໌ໃນຕຳນານ, ກ່ອງໂປຣໂມຊັນໄຊຊະນະ, 5 ທີ່ຂູດ ແລະສະປິນທອງຄຳ ເມື່ອຊື້ "Pool Coda Buddle"

ຊື້ທີ່ 8 Ball Pool items ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ 8 Ball Pool ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ items ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ items ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ 8 Ball Pool ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ 8 Ball Pool ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີລະດັບ VIP ເໜືອລະດັບບຣອນຊ໌, ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງທ່ານວ່າ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ສະແດງໃນ Codashop ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຕົວຄູນລະດັບ VIP ຂອງທ່ານ. ຫາກຕ້ອງການຮູ້ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ໄອເທັມທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເມື່ອທຳການສັ່ງຊື້ ກະລຸນາໃຊ້ຕົວຄູນ VIP ຂອງທ່ານ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາກົດທີ່ລິ້ງລຸ່ມນີ້
https://support.miniclip.com/hc/en-us/articles/360000639967-VIP-Points

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງນີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະປະເທດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຂອງ Miniclip.

8 Ball Pool Conversation

1ໃສ່ Unique ID

?

ເພື່ອຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຄິກທີ່ຮູບໂປຣໄຟລຂອງທ່ານ
ຢູ່ທາງເທິງເບື້ອງຂວາຂອງຮູບໂປຼໄຟລທ່ານຈະເຫັນ ID ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາລະເວັ້ນຫມາຍເຂີດ (-) ຢູ່ໃນ ID ຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ: "1234567890 "

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Pool Coda Bundle
  Pool Coda Bundle
 • Golden Spin
  Golden Spin
 • 3 Golden Shots
  3 Golden Shots
 • 5 Scratchers
  5 Scratchers
 • 15 Scratchers
  15 Scratchers
 • 20 Cash
  20 Cash
 • 50 Cash
  50 Cash
 • 110 Cash
  110 Cash
 • 250 Cash
  250 Cash
 • 800 Cash
  800 Cash
 • 2 000 Cash
  2 000 Cash
 • 20 000 Coins
  20 000 Coins
 • 52 000 Coins
  52 000 Coins
 • 112 000 Coins
  112 000 Coins
 • 256 000 Coins
  256 000 Coins
 • 800 000 Coins
  800 000 Coins
 • 2 000 000 Coins
  2 000 000 Coins

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ