ZEPETO

Nạp ZEPETO Zems & Coins chỉ trong vài giây! Chỉ cần nhập ID người dùng ZEPETO của bạn, chọn giá trị Zems & Coins bạn muốn mua, hoàn tất thanh toán, và Zems & Coins sẽ được thêm vào tài khoản ZEPETO của bạn ngay lập tức.

Thanh toán thuận tiện bằng Visa/Master, VTCPay. Không cần thẻ tín dụng, đăng ký hay đăng nhập!

Tải xuống ZEPETO ngay hôm nay!
Download on the App Store Download on Google Play

1Nhập tên người dùng ZEPETO

?

Để tìm Tên người dùng ZEPETO của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi chỗ ảnh đại diện của bạn. Tên người dùng ZEPETO của bạn ở bên dưới ảnh đại diện và có thể sao chép bằng một lần nhấn. Vui lòng KHÔNG thay đổi Tên người dùng ZEPETO của bạn sau khi mua tại Codashop cho đến khi bạn nhận được ZEM.

2 Chọn sản phẩm

 • 7 ZEMS
  7 ZEMS

  Từ ₫12.500

 • 14 ZEMS
  14 ZEMS

  Từ ₫22.000

 • 29 ZEMS
  29 ZEMS

  Từ ₫45.000

 • 60 ZEMS
  60 ZEMS

  Từ ₫89.000

 • 125 ZEMS
  125 ZEMS

  Từ ₫179.000

 • 196 ZEMS
  196 ZEMS

  Từ ₫249.000

 • 770 ZEMS
  770 ZEMS

  Từ ₫999.000

 • 3900 COINS
  3900 COINS

  Từ ₫25.000

 • 10200 COINS
  10200 COINS

  Từ ₫45.000

 • 21000 COINS
  21000 COINS

  Từ ₫89.000

 • 38900 COINS
  38900 COINS

  Từ ₫149.000

 • 62800 COINS
  62800 COINS

  Từ ₫229.000

 • 234000 COINS
  234000 COINS

  Từ ₫909.000

 • Premium (1M)
  Premium (1M)

  Từ ₫92.000

  i

3 Chọn phương thức thanh toán

Tôi muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác