Nintendo eShop Card (US)

Mua Thẻ Nintendo eShop và thanh toán bằng VTCPay, Visa. Không cần đăng ký hoặc đăng nhập và mã bạn có thể đổi cho Nintendo Switch, Wii U và Nintendo 3DS sẽ được gửi qua email cho bạn ngay lập tức sau khi hoàn tất thanh toán.

Đó là cách nhanh nhất để tải các trò chơi Nintendo Switch, Wii U hoặc Nintendo 3DS yêu thích của bạn!

Vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện và Hướng dẫn Đổi thưởng của Nintendo để biết thêm thông tin.

1Chọn sản phẩm

  • Nintendo eShop Card US$10
  • Nintendo eShop Card US$20
  • Nintendo eShop Card US$50
  • 90 Days Nintendo Switch Online Membership (US)
  • 1 Year Nintendo Switch Online Membership (US)

2Chọn phương thức thanh toán

Tôi muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác