Xbox Gift Card (US)

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ບັດຄູປ໋ອງ Xbox ແລະຊຳລະດ້ວຍ Unitel and Card Payments. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນໃດໆ, ແລະລະຫັດແລກສຳລັບ Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ຫລືອື່ນໆຈະຖືກສົ່ງຫາທ່ານທັນທີຫຼັງຈາກທ່ານສັ່ງຊື້ສຳເລັດ.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄອນເທັ້ນ Xbox ທີ່ທ່ານມັກ!

ທ່ານສາມາດອ່ານ Xbox ຄູປອງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີແລກຄູປອງ ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

1ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Xbox Live Gift Card US$5
 • Xbox Live Gift Card US$10
 • Xbox Live Gift Card US$15
 • Xbox Live Gift Card US$25
 • Xbox Live Gift Card US$50
 • Xbox Live Gold Membership (US) 3 Months
 • Xbox Live Gold Membership (US) 12 Months
 • Xbox Game Pass (US) 6 Months
 • Xbox Game Pass Ultimate (US) 1 Month
 • Xbox Game Pass Ultimate (US) 3 Months
 • EA Play Membership (US) 12 Months

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ