Xbox Gift Card (US)

ຊື້ບັດຄູປ໋ອງ Xbox ແລະຊຳລະດ້ວຍ Unitel, Lao Telecom, and Card Payments. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນໃດໆ, ແລະລະຫັດແລກສຳລັບ Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ຫລືອື່ນໆຈະຖືກສົ່ງຫາທ່ານທັນທີຫຼັງຈາກທ່ານສັ່ງຊື້ສຳເລັດ.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄອນເທັ້ນ Xbox ທີ່ທ່ານມັກ!

ທ່ານສາມາດອ່ານ Xbox ຄູປອງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີແລກຄູປອງ ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

1ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Xbox Live Gift Card US$5
  • Xbox Live Gift Card US$10
  • Xbox Live Gift Card US$15
  • Xbox Live Gold Membership (US) 3 Months
  • Xbox Live Gold Membership (US) 12 Months
  • EA Play Membership (US) 12 Months

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ