Top Eleven

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Top Eleven Token ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Top Eleven ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Token ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Token ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Top Eleven ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Top Eleven ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ກະລຸນາໃສ່ Top Eleven Manager ID

?

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາ Top Eleven Manager ID ໂດຍເຂົ້າທີ່ Settings, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ 'Accounts' ແລ້ວທ່ານຈະພົບ Manager ID ທີ່ທ້າຍສຸດຂອງລາຍການ. ກະລຸນາໃສ່ Top Eleven Manager ID ພ້ອມທັງເຄື່ອງໝາຍ '-'. ຕົວຢ່າງ: -1234567891234567890.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 14 Tokens
  • 37 Tokens
  • 80 Tokens
  • 176 Tokens
  • 500 Tokens
  • 1031 Tokens

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ