Tom and Jerry: Chase

ພິເສດ! ເມື່ອທ່ານສັ່ງຊື້ເພັດໃນ Codashop. ຮັບໂບນັດທັນທີຫຼັງຈາກການສັ່ງຊື້ສຳເລັດ.

ໝາຍ ເຫດ: ຜູ້ໃຊ້ iOS ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຕື່ມເງິນໃນ Codashop

ຊື້ທີ່ Tom and Jerry: Chase Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Tom and Jerry: Chase ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Tom and Jerry: Chase ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel , Lao Telecom . ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Tom and Jerry: Chase ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ ID ແລະຊື່ Server

?

ວິທີຄົ້ນຫາ Player ID ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ "Avatar" . Player ID ຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຮູບ "Avatar" . ວິທີຄົ້ນຫາ Server ID, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ log-in ຂອງເກມ ແລະ ຈະພົບ Server ID ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ Player ID ແລະ Server ID ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສຳເລັດ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Diamond 60
  • Diamond 180
  • Diamond 300
  • Diamond 600
  • Diamond 1200
  • Diamond 1800
  • Diamond 3000
  • Diamond 6000

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ