The Quarry

ດາວໂຫຼດ ແລະຫຼິ້ນເກມ The Quarry ເລີຍ! ພຽງແຕ່ເລືອກ Edition ທີ່ຕ້ອງການ, ຊຳລະເງິນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ລະຫັດຄູປອງຈະຖືກສົ່ງຫາທ່ານທັນທີ.

ຊຳລະເງິນງ່າຍໆໂດຍຜ່ານ Card Payments.

ເມື່ອຕາເວັນຕົກດິນໃນຄືນສຸດທ້າຍຂອງການເຂົ້າຄ້າຍລະດູຮ້ອນ ເດັກໄວລຸ້ນ 9 ຄົນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄ່ຳຄືນແຫ່ງຄວາມສະຫຍອງທີ່ຍາກຈະຄາດເດົາ. ສິ່ງທີ່ຍາກກວ່າເຫຼົ່າຊາວບ້ານກະຫາຍເລືອດ ແລະສັດລຶກລັບທີ່ຕາມລ່າພວກເຂົາ ຄືການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງເລືອກເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເອົາຕົວລອດຜ່ານຄືນທີ່ໂຫດຮ້າຍໄປໄດ້.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິທີແລກລະຫັດຄູປອງທີ່ here

Developer: Supermassive Games
Genre: Survival horror, ‎interactive drama‎
Platform: PC (STEAM)
Publisher: 2K
Mature

1ເລືອກບັດກໍານັນ

  • The Quarry Standard Edition
    The Quarry Standard Edition
  • The Quarry Deluxe Edition
    The Quarry Deluxe Edition

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ