The Outer Worlds

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ດາວໂຫຼດເກມ ແລະ ຫຼິ້ນ The Outer Worlds ເລີຍ! ພຽງແຕ່ເລືອກ Edition ເກມທີ່ຕ້ອງການ, ຊຳລະເງິນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ລະຫັດສຳລັບດາວໂຫຼດຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ຂໍ້ຄວາມ SMS ຫຼື ອີເມວຂອງທ່ານທັນທີ.

ກົດ ທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຕ່ລະ Edition

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍດ້ວຍ Visa & Mastercard.

The Outer Worlds ຄືເກມ RPG Sci-fi ມຸມມອງບຸກຄົນທີ່ໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກຄ້າຍ Obsidian Entertainment ແລະ Private Division. ຂະນະທີ່ທ່ານສຳຫຼວດນິຄົມອາວະກາດ ຕົວລະຄອນທີ່ທ່ານເລືອກຈະເປັນຕົວກຳນົດທິດທາງຂອງເນື້ອເລື່ອງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນນີ້ ໃນສະມາການແບບບໍລິສັດສຳລັບນິຄົມ ທ່ານຄືຕົວແປທີ່ບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິທີແນະນຳໃນການແລກເກມໂດຍກົດ ທີ່ນີ້ Steam, EPIC.

Developer: Obsidian Entertainment
Genre:RPG
Platform:PC
Publisher:Private Division
The Outer Worlds

1ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • The Outer Worlds - Steam
  • The Outer Worlds PC Bundle - Steam
  • The Outer Worlds - EPIC
  • The Outer Worlds PC Bundle - EPIC

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ