Nintendo eShop Card (US)

ຊື້ Nintendo eShop Card ແລະຊຳລະເງິນງ່າຍໆຜ່ານ Lao Telecom, Unitel, and Card Payments. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໋ອກອິນ, ແລະ ລະຫັດບັດຄູປ໋ອງທີ່ສາມາດນຳໄປຊື້ສິນຄ້າໃນ Nintendo Switch, Wii U ແລະ Nintendo 3DS ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານທັນທີຫຼັງຈາກຊຳລະເງິນສຳເລັດ.

ນີ້ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກທີ່ສຸດແລ້ວທີ່ຈະຊື້ເກມຈາກ Nintendo Switch, Wii U ແລະ Nintendo 3DS !

ທ່ານສາມາດອ່ານ Nintendo ຄູປອງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີແລກຄູປອງ ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

1ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Nintendo eShop Card US$10
  • Nintendo eShop Card US$20
  • Nintendo eShop Card US$50
  • 90 Days Nintendo Switch Online Membership (US)
  • 1 Year Nintendo Switch Online Membership (US)

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ