Nintendo eShop Card (US)

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ໝາຍເຫດ: ລະຫັດຄູປອງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບັນຊີໃນປະເທດອາເມຣິກາ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອາເມຣິກາເທົ່ານັ້ນ.

ຊື້ Nintendo eShop Card ແລະຊຳລະເງິນງ່າຍໆຜ່ານ Unitel, and Card Payments. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໋ອກອິນ, ແລະ ລະຫັດບັດຄູປ໋ອງທີ່ສາມາດນຳໄປຊື້ສິນຄ້າໃນ Nintendo Switch ແລະ Wii U ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານທັນທີຫຼັງຈາກຊຳລະເງິນສຳເລັດ.

ນີ້ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກທີ່ສຸດແລ້ວທີ່ຈະຊື້ເກມຈາກ Nintendo Switch ແລະ Wii U !

ທ່ານສາມາດອ່ານ Nintendo ຄູປອງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີແລກຄູປອງ ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

1 ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Nintendo eShop Card US$10
 • Nintendo eShop Card US$20

  ຈາກ 380,000 ₭

 • Nintendo eShop Card US$50

  ຈາກ 950,000 ₭

 • 90 Days Nintendo Switch Online Membership (US)

  ຈາກ 152,000 ₭

 • 1 Year Nintendo Switch Online Membership (US)

  ຈາກ 380,000 ₭

2 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ

3ຊື້!

ເລືອກຕົວຫານເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດລາຄາ.

ຊື້ Nintendo eShop Card ອອນລາຍນ໌!

ຊື້ Nintendo eShop Card ໃນ Codashop ງ່າຍໆ, ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຫຼາຍລ້ານຄົນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແອັພ ຫຼື ເກມ ເຊິ່ງລວມທັງບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ Laos. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໋ອກອິນ! ກົດ ທີ່ນີ້ ເລີຍ.

ກ່ຽວກັບ Nintendo eShop Card:
Nintendo eShop Card ເປັນຂອງຂວັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຄົນທີ່ມັກຫຼີ້ນເກມ ລວມເຖິງທ່ານດ້ວຍ. ທ່ານສາມາດເລືອກເກມນັບ 1000 ໃຫ່ສົ່ງຕົງເຂົ້າໄປທີ່ເຄື່ອງ Nintendo Switch ຫຼື Wii U™.

ຂໍ້ດີຂອງ Nintendo eShop Card ມີຫຍັງແດ່?
- ມັນທັງງ່າຍ ແລະ ສາມາດສົ່ງຕົງເຂົ້າບັນຊີ Nintendo eShop ຂອງທ່ານທັນທີ.
- ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະມີເງິນເພື່ອຊື້ເກມ ຫຼື ແອັພໃໝ່ໆ.
- ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍໃນ Nintendo eShop ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ.