Modern Combat 5: Blackout

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Modern Combat 5: Blackout Credits and VIP Points ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Modern Combat 5: Blackout ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Credits and VIP Points ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Credits and VIP Points ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Modern Combat 5: Blackout ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel and Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Modern Combat 5: Blackout ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ Player ID

?

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາ Gameloft Player ID ໄດ້ໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນດ້ານຂວາເບື້ອງເທິງໃນ Main Menu/Settings, ແລະ ກົດທີ່ About ແລ້ວທ່ານຈະພົບ Gameloft Player ID ເຈົ້າ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 400 Credits + 75 VIP Points
  • 800 Credits + 160 VIP Points
  • 1,800 Credits + 350 VIP Points
  • 5,000 Credits + 900 VIP Points
  • 11,000 Credits + 2,000 VIP Points

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ