Mobile Legends: Bang Bang

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ເຕີມເກມເພັດ Mobile Legends ງ່າຍໆ! ພຽງແຕ່ໃສ່ ID ເກມທ່ານ, ເລືອກລາຄາເພັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ເລືອກເຄືອຂ່າຍຊຳລະເງິນ, ໃສ່ອີເມວ, ກົດຊື້ຕອນນີ້, ໃສ່ເບີໂທລະສັບ, ກົດສືບຕໍ່ (ກວດເບິ່ງລະຫັດ OTP ໃນຂໍ້ຄວາມເບີໂທລະສັບ), ໃສ່ລະຫັດ OTP, ກົດຢືນຢັນ, ແລະ ເພັດຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີເກມ ML ທັນທີເຈົ້າ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Visa & Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຫຼີ້ນເກມ Mobile Legends: Bang Bang ມື້ນີ້ເລີຍ!

Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ເພື່ອຄົ້ນຫາໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກົດຮູບອາວາທາຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງເທິ່ງຝາກຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍເກມຫລັກ. ຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າໄປຫາແຖບ "ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ". ໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຊື່ຫລີ້ນຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົມບູນຢູ່ທີ່ນີ້ ເຊັ່ນ: 12345678 (1234).

2 ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 6 Diamonds + 0 Bonus
  6 Diamonds + 0 Bonus
 • 15 Diamonds + 1 Bonus
  15 Diamonds + 1 Bonus
 • 30 Diamonds + 3 Bonus
  30 Diamonds + 3 Bonus
 • 48 Diamonds + 5 Bonus
  48 Diamonds + 5 Bonus
 • 60 Diamonds + 7 Bonus
  60 Diamonds + 7 Bonus
 • 179 Diamonds + 22 Bonus
  179 Diamonds + 22 Bonus
 • 298 Diamonds + 39 Bonus
  298 Diamonds + 39 Bonus
 • 477 Diamonds + 74 Bonus
  477 Diamonds + 74 Bonus
 • 596 Diamonds + 93 Bonus
  596 Diamonds + 93 Bonus
 • 893 Diamonds + 170 Bonus
  893 Diamonds + 170 Bonus
 • 1191 Diamonds + 238 Bonus
  1191 Diamonds + 238 Bonus
 • Twilight Pass
  Twilight Pass

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ