Mixu

ຊື້ທີ່ Mixu Coin ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Mixu ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Coin ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Coin ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Mixu ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Mixu ເລີຍ!
Download on Google Play

1ໃສ່ ID

?

ກະລຸນາໃສ່ ID ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາເລກ ID ຂອງທ່ານທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຮູບປະຈຳຕົວທ່ານໃນແອັພເຈົ້າ. ໃສ່ ID ໃຫ້ຖືກຕ້ອງທີ່ນີ້ເລີຍເຈົ້າ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Coin 650
  Coin 650
 • Coin 1250
  Coin 1250
 • Coin 2500
  Coin 2500
 • Coin 5000
  Coin 5000
 • Coin 10000
  Coin 10000
 • Coin 20000
  Coin 20000

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ