MARVEL Strike Force

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ MARVEL Strike Force Power Cores ໄດ້ງ່າຍໆ! ພຽງແຕ່ໃສ່ ID ຜູ້ໃຊ້ MARVEL Strike Force, ເລືອກລາຄາ Power Cores ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Power Cores ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ MARVEL Strike Force ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ MARVEL Strike Force ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ Player ID

?

ເພື່ອຊອກຫາ ID Player ຂອງທ່ານ, ທ່ານລ໋ອກອິນເຂົ້າສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານ. ກົດທີ່ avatar ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມືຂອງໜ້າຈໍ. ທ່ານຈະເຫັນ ID Player ຂອງທ່ານຢູ່ດ້ານລຸ່ມຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດ Player ຂອງທ່ານທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 150 Power Cores
  • 375 Power Cores
  • 750 Power Cores
  • 1580 Power Cores
  • 4130 Power Cores
  • 8630 Power Cores

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ