Honkai Impact 3

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍ່ສາມາດເຕີມດ້ວຍບັນຊີ HI3 ພາຍນອກ. ກະລຸນາລົງທະບຽນ ຫຼື ຜູກບັນຊີໃນເກມກ່ອນ.

ຊື້ທີ່ Honkai Impact 3 Crystals ແລະ B-Chips ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Honkai Impact 3 ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Crystals ແລະ B-Chips ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Crystals ແລະ B-Chips ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Honkai Impact 3 ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Honkai Impact 3 ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ເພື່ອຊອກຫາ User ID ຂອງທ່ານ, ເປີດແອບ Honkai Impact 3. ກົດທີ່ຂໍ້ມູນລະດັບຂອງທ່ານຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງ, User IDຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ User ID ເຕັມຂອງທ່ານທີ່ນີ້.

2 ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 65 Crystals
  65 Crystals
 • 330 Crystals
  330 Crystals
 • 710 Crystals
  710 Crystals
 • 1430 Crystals
  1430 Crystals
 • 3860 Crystals
  3860 Crystals
 • 8088 Crystals
  8088 Crystals
 • 30 B-Chips
  30 B-Chips
 • 65 B-Chips
  65 B-Chips
 • 330 B-Chips
  330 B-Chips
 • 990 B-Chips
  990 B-Chips
 • 1320 B-Chips
  1320 B-Chips
 • 1980 B-Chips
  1980 B-Chips
 • 3300 B-Chips
  3300 B-Chips
 • 6600 B-Chips
  6600 B-Chips
 • Monthly-Card
  Monthly-Card

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ