Honkai Impact 3

ບໍ່ສາມາດເຕີມດ້ວຍບັນຊີ HI3 ພາຍນອກ. ກະລຸນາລົງທະບຽນ ຫຼື ຜູກບັນຊີໃນເກມກ່ອນ.

ຊື້ທີ່ Honkai Impact 3 Crystals ແລະ B-Chips ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Honkai Impact 3 ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Crystals ແລະ B-Chips ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Crystals ແລະ B-Chips ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Honkai Impact 3 ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Honkai Impact 3 ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ເພື່ອຊອກຫາ User ID ຂອງທ່ານ, ເປີດແອບ Honkai Impact 3. ກົດທີ່ຂໍ້ມູນລະດັບຂອງທ່ານຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງ, User IDຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ User ID ເຕັມຂອງທ່ານທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 65 Crystals
 • 330 Crystals
 • 710 Crystals
 • 1430 Crystals
 • 3860 Crystals
 • 8088 Crystals
 • 30 B-Chips
 • 65 B-Chips
 • 330 B-Chips
 • 990 B-Chips
 • 1320 B-Chips
 • 1980 B-Chips
 • 3300 B-Chips
 • 6600 B-Chips
 • Monthly-Card

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ

4ຊື້!

ເຕີມ Honkai Impact 3 Crystals ແລະ B-Chips ໃນ Codashop

ທ່ານສາມາດຊື້ Crystals ແລະ B-Chips ໃນ Honkai Impact 3 ງ່າຍໆ. ໂດຍໃຊ້ Codashop, ຊື້ງ່າຍ, ປອດໄພ ແລະສະດວກ. ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນັກຫຼີ້ນເກມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແອັພຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງ Laos. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ! ກົດທີ່ນີ້ເລີຍ.

ກ່ຽວກັບ Honkai Impact 3
Honkai Impact 3: ສຸດຍອດເກມ ACG Action ພ້ອມການຫຼີ້ນເກມໃນຍຸກອະນາຄົດ!

ໃນອະນາຄົດ, ພະລັງລືກລັບແລະການທຳລາຍລ້າງທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມHonkai ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທຳລາຍລ້າງດາວເຄາະຕ່າງໆແລ້ວ. Honkai-ທີ່ຕິດເຊື້ອຈະກາຍເປັນ zombies ທີ່ບໍ່ມີສະຕິເຊິ່ງຮູ້ພຽງແຕ່ການຕາຍແລະການຂ້າ. ບັນດາສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຈະກາຍເປັນ Honkai Beasts ເຊິ່ງຈະເປັນຕົວທຳລາຍລ້າງເຜົ່າພັນມະນຸດ.
ພະລັງດຽວທີ່ສາມາດຢືນຢັດຕໍ່ສູ້ກັນການທຳລາຍລ້າງນີ້ໄດ້ຄືນັກຮົບສາວທີ່ມີພະລັງພິເສດຕ້ານທານ Honkai ແລະມີເຄື່ອງໝາຍສັກສິດstigmata.

ໃຊ້ເຊືອກແຫ່ງ Hyperion ໃນການເປັນກັບຕັນເພື່ອເປັນຜູ້ນຳແລະຊີ້ນຳKiana Kaslana, Mei Raiden,ສາວຫຸ່ນຍົນ Bronya Zaychik, Himeko ອາລົມຮ້ອນ, Yae Sakura ຜູ້ໄດ້ຮັບພະລັງຈິງຈອກ, Cutie Theresa ຜູ້ເປັນທີ 1, Kallen ຜູ້ຊ່ຽວຊານປືນ Kata, Fu Hua ຈິດຕະກອນສິລະປະການຕໍ່ສູ້ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ແລະ Rita ສາວໃຊ້ລືກລັບ. ປະກອບອາວຸດແລະສ້າງ Valkyries ເຫຼົ່ານີ້ໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ Honkai ແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ສວຍງາມໃນໂລກ!