GTA V Premium Online Edition

ດາວໂຫຼດເກມ ແລະ ຫຼິ້ນ GTA V Premium Online Edition ເລີຍ! ພຽງແຕ່ເລືອກ Edition ເກມທີ່ຕ້ອງການ, ຊຳລະເງິນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ລະຫັດສຳລັບດາວໂຫຼດຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ຂໍ້ຄວາມ SMS ຫຼື ອີເມວຂອງທ່ານທັນທີ.

ກົດ ທີ່ນີ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ GTA V Premium Online Edition

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍດ້ວຍ Visa & Mastercard. ບໍ່ຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ເກມ Open World ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ Grand Theft Auto V ເຊິ່ງປະສົມປະສານລະຫວ່າງການເລົ່າເລື່ອງ ແລະຮູບແບບການຫຼິ້ນແບບໃໝ່. ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບບົດບາດສະລັບຕົວລະຄອນຫຼັກທັງສາມໃນເກມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເລື່ອງເລົ່າທີ່ສຸດຕື່ນເຕັ້ນໃນເກມ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິທີແນະນຳໃນການແລກເກມໂດຍກົດ ທີ່ນີ້

Developer:Rockstar North
Genre:Action, Adventure
Platform:PC
Publisher:Rockstar Games
Mature rating

1ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Premium Online Edition
  • Red Shark Cash Card:GTA$100,000
  • Tiger Shark Cash Card:GTA$200,000
  • Bull Shark Cash Card:GTA$500,000
  • Great White Shark Cash Card:GTA$1,250,000
  • Whale Shark Cash Card:GTA$3,500,000

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ