GOGO LIVE

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ GOGO LIVE Gold Bars ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ GOGO LIVE ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Gold Bars ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Gold Bars ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ GOGO LIVE ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ GOGO LIVE ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ກະລຸນາໃສ່ GOGO ID ຂອງທ່ານ

?

ກະລຸນາໃສ່ GOGO ID ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ID ຂອງທ່ານທີ່ກ້ອງຮູບໂປຣຟາຍ ( ໃນໜ້າເພຈ “Me” )

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 50 Gold Bars
  • 90 Gold Bars
  • 500 Gold Bars
  • 2300 Gold Bars
  • 4800 Gold Bars

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ