Garena Shells Voucher

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ⇒ Free Fire

ເຕີມ Garena Shell ພາຍໃນບໍພໍເທົ່າໃດວິນາທີ! ພຽງແຕ່ໃສ່ຈຳນວນ Garena Shell ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ເລືອກວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະສຳເລັດການຊື້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະຫັດບັດ Garena Shells ທັນທີໃນໜ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນແລະຜ່ານທາງອີເມວ.

ຊຳລະເງີນສະດວກສະບາຍດ້ວຍ Unitel ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນຫລືເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນ Garena Shells ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າທີ່ນິຍົມແລະສະ ໝັກສະມາຊິກເກມGarena ທີ່ທ່ານມັກເຊັ່ນ: Free Fire

ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫັດບັດ Garena Shells ຂອງທ່ານ.
ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການແລກປ່ຽນລະຫັດບັດ Garena Shells ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້
ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແລກ Garena Shells, ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້

ໝາຍເຫດ: Shells ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

1 ເລືອກບັດກໍານັນ

 • 50 Garena Shells
  50 Garena Shells

  ຈາກ 20,400 ₭

 • 100 Garena Shells
  100 Garena Shells

  ຈາກ 39,800 ₭

 • 140 Garena Shells
  140 Garena Shells

  ຈາກ 58,300 ₭

 • 200 Garena Shells
  200 Garena Shells

  ຈາກ 79,600 ₭

 • 350 Garena Shells
  350 Garena Shells

  ຈາກ 139,300 ₭

2 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ