Garena Shells Voucher

Lao Telecom ເອົາໃຈສາວົກ Garena !! ກັບໂປຣໂມຊັ່ນ Lao Telecom x Garena Lucky Draw ພຽງເຕີມເກມ Garena ຢ່າງໜ້ອຍ 50,000ກີບຂື້ນໄປດ້ວຍເບີ Lao Telecom ລຸ້ນຮັບ 11,500,000ກີບ ຈາກ Lao Telecom ແລະ Codashop.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ⇒ Free Fire

ເຕີມ Garena Shell ພາຍໃນບໍພໍເທົ່າໃດວິນາທີ! ພຽງແຕ່ໃສ່ຈຳນວນ Garena Shell ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ເລືອກວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະສຳເລັດການຊື້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະຫັດບັດ Garena Shells ທັນທີໃນໜ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນແລະຜ່ານທາງອີເມວ.

ຊຳລະເງີນສະດວກສະບາຍດ້ວຍ Unitel, Lao Telecom, T Plus, VISA & Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນຫລືເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນ Garena Shells ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າທີ່ນິຍົມແລະສະ ໝັກສະມາຊິກເກມGarena ທີ່ທ່ານມັກເຊັ່ນ: Free Fire

ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫັດບັດ Garena Shells ຂອງທ່ານ.
ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການແລກປ່ຽນລະຫັດບັດ Garena Shells ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້
ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແລກ Garena Shells, ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້

ໝາຍເຫດ: Shells ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

1ເລືອກບັດກໍານັນ

  • 50 Garena Shells
  • 100 Garena Shells
  • 140 Garena Shells
  • 200 Garena Shells
  • 350 Garena Shells

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ