Free Fire Garena Shells Voucher

ເຕືອນ: ຮັບປະກັນວ່າອີເມວຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ເພາະພວກເຮົາຈະໃຊ້ສົ່ງລະຫັດບັດຄູປ໋ອງໃຫ້ທ່ານເຈົ້າ ເຕີມເພັດເກມ Free Fire ໂດຍໃຊ້ Garena Shells!

ເຕີມເກມ Free Fire ໂດຍໃຊ້ Garena Shells! ພຽງເລືອກຈຳນວນ Garena Shells ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ເລືອກວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະ ສຳເລັດການຊື້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະຫັດບັດ Garena Shells ທັນທີໃນໜ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນແລະຜ່ານທາງອີເມວ.

ຊຳລະເງິນດ້ວຍເບີໂທລະສັບ Unitel, Lao Telecom, TPlus, ບັດ VISA & Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໋ອກອິນ.

ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອແລະລະຫັດຄູປອງ Garena Shells ຂອງທ່ານສຳລັບເພັດ Free Fire.
ກົດບ່ອນນີ້ສຳລັບຄູ່ມືການຊື້

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຫຼີ້ນເກມ Free Fire ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ເລືອກບັດກໍານັນ

 • 50 Garena Shells
  50 Garena Shells
 • 100 Garena Shells
  100 Garena Shells
 • 140 Garena Shells
  140 Garena Shells
 • 200 Garena Shells
  200 Garena Shells
 • 350 Garena Shells
  350 Garena Shells

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ