Free Fire Garena Shells Voucher

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ເຕືອນ: ຮັບປະກັນວ່າອີເມວຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ເພາະພວກເຮົາຈະໃຊ້ສົ່ງລະຫັດບັດຄູປ໋ອງໃຫ້ທ່ານເຈົ້າ ເຕີມເພັດເກມ Free Fire ໂດຍໃຊ້ Garena Shells!

ເຕີມເກມ Free Fire ໂດຍໃຊ້ Garena Shells! ພຽງເລືອກຈຳນວນ Garena Shells ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ເລືອກວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະ ສຳເລັດການຊື້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລະຫັດບັດ Garena Shells ທັນທີໃນໜ້າຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນແລະຜ່ານທາງອີເມວ.

ຊຳລະເງິນດ້ວຍເບີໂທລະສັບ Unitel, ບັດ VISA & Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ລ໋ອກອິນ.

ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອແລະລະຫັດຄູປອງ Garena Shells ຂອງທ່ານສຳລັບເພັດ Free Fire.
ກົດບ່ອນນີ້ສຳລັບຄູ່ມືການຊື້

ດາວໂຫຼດ ແລະ ຫຼີ້ນເກມ Free Fire ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1 ເລືອກບັດກໍານັນ

 • 50 Garena Shells (100 Diamonds)
  50 Garena Shells (100 Diamonds)
 • 100 Garena Shells (210 Diamonds)
  100 Garena Shells (210 Diamonds)
 • 140 Garena Shells (295 Diamonds)
  140 Garena Shells (295 Diamonds)
 • 200 Garena Shells (430 Diamonds)
  200 Garena Shells (430 Diamonds)
 • 350 Garena Shells (755 Diamonds)
  350 Garena Shells (755 Diamonds)

2 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ