Cooking Adventure

ຊື້ທີ່ Cooking Adventure Gems, Cony, Tiara ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Cooking Adventure ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Gems, Cony, Tiara ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Gems, Cony, Tiara ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Cooking Adventure ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom, and Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Cooking Adventure ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ທ່ານເຂົ້າເກມ Cooking Adventure ດ້ວຍບັນຊີ Facebook ແລະກວດເບິ່ງ FB ID ກ່ອນ. ທ່ານຈະເຫັນ FB ID ທີ່ [Setting]. ກົດທີ່ Setting ທີ່ເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 10 Gems
 • 22 Gems
 • 60 Gems
 • 125 Gems
 • 420 Gems
 • 22000 Cony
 • 57500 Cony
 • 120000 Cony
 • 250000 Cony
 • 800000 Cony
 • 10000 Tiara
 • 33000 Tiara

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ