Cooking Adventure

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Cooking Adventure Gems, Cony, Tiara ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Cooking Adventure ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Gems, Cony, Tiara ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Gems, Cony, Tiara ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Cooking Adventure ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Cooking Adventure ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ທ່ານເຂົ້າເກມ Cooking Adventure ດ້ວຍບັນຊີ Facebook ແລະກວດເບິ່ງ FB ID ກ່ອນ. ທ່ານຈະເຫັນ FB ID ທີ່ [Setting]. ກົດທີ່ Setting ທີ່ເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 10 Gems
  10 Gems
 • 22 Gems
  22 Gems
 • 60 Gems
  60 Gems
 • 125 Gems
  125 Gems
 • 420 Gems
  420 Gems
 • 22000 Cony
  22000 Cony
 • 57500 Cony
  57500 Cony
 • 120000 Cony
  120000 Cony
 • 250000 Cony
  250000 Cony
 • 800000 Cony
  800000 Cony
 • 10000 Tiara
  10000 Tiara
 • 33000 Tiara
  33000 Tiara

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ