Bigo Live Voucher

ຊື້ລະຫັດບັດ Bigo Live Voucher ແລະຈ່າຍເງິນໂດຍໃຊ້ Card Payment, Lao Telecom, Unitel.

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດເຄຣດິດ, ການລົງທະບຽນ ຫລື ການເຂົ້າລະບົບ ແລະ ລະຫັດຈະຖືກສົ່ງອີເມວໄປຫາທ່ານທັນທີ່ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການສັ່ງຊື້

ກົດ ທີ່ນີ້ ເພື່ອອ່ານຂໍ້ກໍານົດ & ເງື່ອນໄຂ.

1 ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • Bigo 40 Diamond
  Bigo 40 Diamond

  ຈາກ 15,700 ₭

 • Bigo 100 Diamond
  Bigo 100 Diamond

  ຈາກ 37,300 ₭

 • Bigo 581 Diamond
  Bigo 581 Diamond

  ຈາກ 211,000 ₭

 • Bigo 1213 Diamond
  Bigo 1213 Diamond

  ຈາກ 440,000 ₭

 • Bigo 3665 Diamond
  Bigo 3665 Diamond

  ຈາກ 1,692,000 ₭

2 ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ