Asphalt 9: Legends

ຊື້ທີ່ Asphalt 9: Legends Token Pack ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Asphalt 9: Legends ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Token Pack ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Token Pack ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Asphalt 9: Legends ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom, Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Asphalt 9: Legends ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ກະລຸນາໃສ່ Player ID ແລະ ເລືອກຮູບແບບ

?

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາ Player ID ຂອງທ່ານ ໂດຍກົດເຂົ້າເກມ. ກົດຮູບໂປຣຟາຍ, ທ່ານຈະພົບ Player ID ຢູ່ທາງດ້ານຂ້າງຂອງ Game Garage Level ແລະ Game Reputation Level

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Token Pack 1 (40 tokens)
  • Token Pack 2 (105 tokens)
  • Token Pack 3 (220 tokens)
  • Token Pack 4 (470 tokens)
  • Token Pack 5 (1275 tokens)
  • Token Pack 6 (3000 tokens)

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ