Thetan Arena

ຊື້ທີ່ Thetan Arena Items ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Thetan Arena ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Items ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Items ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Thetan Arena ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Thetan Arena ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play Available on PC Version

1ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

?

ເພື່ອຊອກຫາ ID ເກມຂອງທ່ານ, ກົດເຂົ້າເກມ ກົດຮູບໂປຣຟາຍຢູ່ດ້ານເທິງເບື້ອງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະທ່ານຈະເຫັນ User ID ຢູ່ກ້ອງຮູບໂປຣຟາຍ ແລະຊື່ຂອງທ່ານ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Non-gTHC Hero Common
    Non-gTHC Hero Common
  • Non-gTHC Hero Epic
    Non-gTHC Hero Epic
  • Non-gTHC Hero Legendary
    Non-gTHC Hero Legendary

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ