1 ใส่ Player ID

? ?

สามารถหา Player ID ได้โดยเข้าไปในหน้า Setting ที่อยู่ในเกม ตัว Player ID จะแสดงอยู่ที่แถบบัญชีผู้เล่น กรุณานำ Player ID ที่อยู่ในเกมมากรอกในหน้าเว็บ

  • รายละเอียดการสั่งซื้อ
  • กรุณายืนยันชื่อเล่นของคุณว่าถูกต้องหรือไม่.

4
ซื้อ!

เพิ่มเติม : หากต้องการรับใบเสร็จในการสั่งซื้อ กรุณาใส่อีเมลล์ ใบเสร็จจะถูกส่งไปตามอีเมลล์ที่กรอกไว้

อุ๊บส์!

  • กรุณาเลือกหน่วยเงินของบัตรกำนัล
  • กรุณาเลือกช่องทางการชำระเงิน
  • กรุณากรอกอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง
กลับไปยังหน้า