1 ป้อน ID

? ?

สามารถหา ID ของคุณได้โดยกดที่รูปอวตารในเกม โดยที่ ID จะอยู่ใต้รูป

  • รายละเอียดการสั่งซื้อ
  • กรุณายืนยันชื่อเล่นของคุณว่าถูกต้องหรือไม่.

2 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

4
ซื้อ!

เพิ่มเติม : หากต้องการรับใบเสร็จในการสั่งซื้อ กรุณาใส่อีเมลล์ ใบเสร็จจะถูกส่งไปตามอีเมลล์ที่กรอกไว้

อุ๊บส์!

  • กรุณาเลือกหน่วยเงินของบัตรกำนัล
  • กรุณากรอกอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง
กลับไปยังหน้า