กรุณากดรับไอเทมที่สั่งซื้อในอินบ๊อก FIFAM อินบ๊อกจะทำการเคลียอัตโนมัติหลังจากวันที่ 24 ก.ย. เวลา 8am CST ไอเทมที่ไม่ได้กดรับจะถูกลบถาวรและจะไม่ทำการชดเชยไอเทม