1 အသုံးပြုသူ ID ထည့်သွင်းပါ

? ?

သင်၏ User ID ကို ရှာဖွေရန်, ဂိမ်း မျက်နှာြပင်ရှိ သင်၏ကိုယ်ပွားပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်၏ User ID နှင့် Zone ID ကို ကိုယ်ပွား ဘေးမှာြပပါမည်။ Zone ID ကို "State#123" ကဲ့သို့ပြပါမည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး Zone နံပါတ်ကိုသာ ထည့်သွင်းပေးပါ။ (ဥပမာ "123")

  • အော်ဒါအကြောင်းအရာ
  • အမည်ပြောင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်.

2 ငွေဖြည့်သွင်းမည် ကိုရွေးချယ်ပါ

3 ငွေပေးချေမှု ရွေးရန်

သင့် အကြံပြုချက်ကို တန်ဖိုးထားလျက်ရှိပါတယ်!

Myanmarနိုင်ငံအတွက် Codaမှ နောက်ထပ် ငွေချေစနစ်များ ထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ စီစဥ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်! Codashopမှာ သင်အသုံးပြုလိုတဲ့ ငွေချေစနစ်ကို ပြောပြပေးပါ။

4
ဝယ်မည်

မှတ်ချက်။ ။ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်း ရရှိလိုလျင် Gmailလိပ်စာ ထည့်ပေးပါ။- အကယ်၍_ မရှိရင်မထည့်ဘဲ (အခုဝယ်မည်)ကိုနိပ်ပါ။

Oops!

  • ကျေးဇူးပြု၍ ဘောက်ချာ တန်ဖိုးရွေးပါ
  • ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပေးချေမှုစနစ် ရွေးပါ
  • ကျေးဇူးပြု၍ တရားဝင် e-mail လိပ်စာ ထည့်ပေးပါ
စာမျက်နှာသို့ ပြန်သွားမည်