Tamashi: Rise of Yokai

ຊື້ທີ່ Tamashi: Rise of Yokai Sycee ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Tamashi: Rise of Yokai ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Sycee ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Sycee ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Tamashi: Rise of Yokai ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Visa & Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Tamashi: Rise of Yokai ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ User ID ແລະເລືອກ Server

?

ເພື່ອກວດເບິ່ງ ID ເກມຂອງທ່ານ, ກົດເຂົ້າ Tamashi: Rise of Yokai. ກົດປຸ່ມ Eyou ທີ່ມຸມຊ້າຍດ້ານເທິງ. ກົດຜູ້ໃຊ້ ແລະທ່ານຈະເຫັນ ID ຂອງທ່ານ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 60 Sycee
  • 300 Sycee
  • 600 Sycee
  • 900 Sycee
  • 1200 Sycee
  • 1800 Sycee
  • 3000 Sycee
  • 6000 Sycee

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ