Steam Wallet voucher

ຊື້ລະຫັດ Steam Wallet ແລະ ຊໍາລະດ້ວຍ Unitel, Lao Telecom TPlus ແລະ ບັດ Visa. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດເຄຣດິດ, ການລົງທະບຽນ ຫລື ການເຂົ້າລະບົບ ແລະ ລະຫັດຈະຖືກສົ່ງອີເມວໄປຫາທ່ານທັນທີ່ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການສັ່ງຊື້. ເປັນທາງທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການຕື່ມເງິນກະເປົາ Steam Wallet ຂອງທ່ານ! ລະຫັດ Steam codes ເປັນເງິນໂດລາ ສາມາດແລກເປັນເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີ Steam ໃດໜຶ່ງ. ຖ້າສະກຸນເງິນບັນຊີຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນເງິນໂດລາ, ມູນຄ່າຈະຖືກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນບັນຊີຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານແລກຊື້ລະຫັດ

ໝາຍເຫດ: ລະຫັດບັດຄູປອງ Steam Wallet ທີ່ຊື້ຈາກ Codashop ປະເທດລາວແມ່ນສາມາດແລກເຂົ້າບັນຊີທີ່ພື້ນທີ່ເປັນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນແມ່ນດອນລ່າເຈົ້າ.

1ເລືອກບັດກໍານັນ

  • 50 THB
  • 100 THB
  • 200 THB
  • 350 THB
  • 1000 THB
  • 2000 THB

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ