Rules of Survival

 • ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ iOS ບໍ່ສາມາດເຕີມເພັດໄດ້ໃນ Codashop
 • ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Android ແລະ ຄອມພິວເຕີທີ່ຕ້ອງການເຕີມໄອເທັມລາຍວັນ 60/120/300 ເພັດ, ກະລຸນາ log-in ເຂົ້າເກມກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງທຳການສັ່ງຊື້.
 • ຊື້ທີ່ Rules of Survival Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Rules of Survival ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Rules of Survival ທັນທີ.

  ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

  ດາວໂຫຼດ Rules of Survival ເລີຍ!
  Download on Google Play

  1ໃສ່ ID

  ?

  ເພື່ອຊອກຫາ ID ຜູ້ຫຼິ້ນຂອງທ່ານ, ກົດທີ່ຮູບໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ. ລະຫັດ ID ຜູ້ຫຼິ້ນຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຮູບໂປຣໄຟລ໌.

  2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 60 Diamonds
  • 125 Diamonds
  • 190 Diamonds
  • 320 Diamonds
  • 660 Diamonds
  • 1380 Diamonds
  • 3560 Diamonds
  • 7380 Diamonds
  • Daily special offer 60 diamonds
  • Daily special offer 120 diamonds
  • Daily special offer 300 diamonds

  3ເລືອກການຊໍາລະ

  ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ