NBA 2K22 Steam

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ໂຫຼດເກມ ແລະຫລິ້ນ NBA 2K22 ເລີຍມື້ນີ້! ພຽງແຕ່ເລືອກລຸ້ນເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫລິ້ນ, ແລ້ວຊຳລະເງິນ ແລະລະຫັດສຳລັບດາວໂຫຼດຈະສົ່ງເຂົ້າຂໍ້ຄວາມ SMS ຫຼື ອີເມວທ່ານທັນທີ.

ກົດ ທີ່ນີ້ ສຳຫລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນແຕ່ລະສະບັບ Editions

ຊຳລະຢ່າງງ່າຍດາຍຜ່ານ Visa & Mastercard.

NBA 2K22 ນຳເອົາຈັກກະວານບານບ້ວງທັງຫມົດມາໄວ້ໃນມືທ່ານ. ບໍ່ວ່າໃຜ, ຢູ່ໃສ ກໍ່ສາມາດຫລິ້ນ NBA 2K22 ໄດ້.

ສຳລັບຄຳແນະກ່ຽວກັບວິທີການແລກຂອງເກມ, ກະລຸນາກົດ ທີ່ນີ້ Steam

Developer: Visual Concepts
Genre:Sports-Basketball
Platform:PC
Publisher:2K
NBA 2K22

1ເລືອກບັດກໍານັນ

  • NBA 2K22
  • NBA 2K22 75th Anniversary Edition

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ