Lords Mobile

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ເຕີມເກມນີ້ໂດຍຕົງໄດ້ສະເພາະ Version ທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ: Android APK ເທົ່ານັ້ນ (ດາວໂຫຼດໃນ Google Play ບໍ່ສາມາດເຕີມໄດ້ເຈົ້າ).

ຊື້ທີ່ Lords Mobile Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Lords Mobile ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Lords Mobile ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Visa. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Lords Mobile ເລີຍ!
Download on Android

1ໃສ່ IGG ID

?

ເພື່ອຊອກໄອດີ IGG ຂອງທ່ານ, ເປີດແອບ Lords Mobile ແລ້ວເຂົ້າໃນແອບ. ກົດໄປທີ່ Settings (ຮູບຟັນເຟືອງ) ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມດ້ານຂວາ, ແລະຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າບັນຊີ, ໄອດີ IGG ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີ IGG ທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 45 Diamonds
  • 89 Diamonds
  • 178 Diamonds
  • 446 Diamonds
  • 892 Diamonds
  • 1,784 Diamonds

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ