Lords Mobile

ເຕີມເກມນີ້ໂດຍຕົງໄດ້ສະເພາະ Version ທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ: Android APK ເທົ່ານັ້ນ (ດາວໂຫຼດໃນ Google Play ບໍ່ສາມາດເຕີມໄດ້ເຈົ້າ).

ຊື້ທີ່ Lords Mobile Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Lords Mobile ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Lords Mobile ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Visa. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Lords Mobile ເລີຍ!
Download on Android

1ໃສ່ IGG ID

?

ເພື່ອຊອກໄອດີ IGG ຂອງທ່ານ, ເປີດແອບ Lords Mobile ແລ້ວເຂົ້າໃນແອບ. ກົດໄປທີ່ Settings (ຮູບຟັນເຟືອງ) ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມດ້ານຂວາ, ແລະຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າບັນຊີ, ໄອດີ IGG ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີ IGG ທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 57 Diamonds
  • 113 Diamonds
  • 226 Diamonds
  • 565 Diamonds
  • 1131 Diamonds
  • 2261 Diamonds

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ

ເຕີມ Lords Mobile Diamonds ໃນ Codashop

ທ່ານສາມາດຊື້ Diamonds ໃນ Lords Mobile ງ່າຍໆ. ໂດຍໃຊ້ Codashop, ຊື້ງ່າຍ, ປອດໄພ ແລະສະດວກ. ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນັກຫຼີ້ນເກມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແອັພຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງ Laos. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ! ກົດທີ່ນີ້ເລີຍ.

ກ່ຽວກັບ Lords Mobile
Lords Mobile ເປັນເກມວາງກົນລະຍຸດແນວ MMO strategy ໂດຍຮ່ວມຫຼີ້ນກັບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍລ້ານຄົນຈາກທົ່ວໂລກ. ໃນເກມ, ຜູປົກຄອງຂອງອານາເຂດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາອານາເຂດຂອງທ່ານ,ຂະຫຍາຍ Castle ຂອງທ່ານ, ຍົກສູງບົດບາດກອງທັບຂອງທ່ານ, ແລະແຂ່ງຂັນກັບຄົນອື່ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ! ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມ, ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດຂອງທ່ານເພື່ອເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຕໍ່ໄປ.