Legacy of Discord-FuriousWings

ການຊື້ບັດປະຈໍາເດືອນແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້ເດືອນລະໜຶ່ງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ. ກະລຸນາຢ່າຊື້ອີກຖ້າທ່ານໄດ້ດຳເນີນການຊື້ໃນເດືອນດຽວກັນໄປແລ້ວ.

ຊື້ທີ່ Legacy of Discord Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Legacy of Discord ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Legacy of Discord ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Legacy of Discord ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ ID

ID ຂອງທ່ານແມ່ນຊື່ຜູ້ໃຊ້ GTarcade ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໂດຍໃຊ້ບັນຊີ Facebook, Google ຫຼື Twitter, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍວິທີດຽວກັນທີ່ GTarcade portal, ພາຍໃຕ້ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ> ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ລະຫັດ Server ID ແມ່ນສະແດງຢູ່ຫນ້າຈໍເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງເກມ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 100 Diamonds
  • 500 Diamonds
  • 1000 Diamonds
  • 1500 Diamonds
  • 2000 Diamonds
  • 3000 Diamonds
  • 4000 Diamonds
  • 5000 Diamonds
  • 10000 Diamonds

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ