Game of Sultans

ຫມາຍ​ເຫດ​:

 • ການຊື້ໃນແຕ່ລະ Packs ມີຈໍານວນຈໍາກັດໃນແຕ່ລະວັນ
 • Packs ຈະປ່ຽນໄປຕາມ Event ຕ່າງໆຊຶ່ງ Packs ທີ່ເລືອກຊື້ຈະຕ້ອງກົງກັບ Event ໃນເກມ
 • ຈະຕ້ອງມີ Monthly Card ກ່ອນຈຶ່ງຈະສາມາດຊື້ Upgrade ຂອງ Monthly Card ໄດ້

ຊື້ທີ່ Game of Sultans Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Game of Sultans ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Game of Sultans ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom ແລະ ບັດ Visa. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Game of Sultans ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ ID

?

ເພື່ອຊອກຫາ IDເກມຂອງທ່ານ, ໄປຫາຫນ້າຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼຶ້ນໂດຍການຄລິກໃສ່ຮູບດ້ານຊ້າຍຂ້າງເທິງ. ID ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຮູບຜູ້ຫຼິ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ຫມາຍເລກ ID ທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 50 Diamonds
 • 250 Diamonds
 • 500 Diamonds
 • 1000 Diamonds
 • 2500 Diamonds
 • 5000 Diamonds
 • Monthly Card
 • Monthly Card Upgrade
 • Yearly Card

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ