Era of Celestials

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Era of Celestials Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Era of Celestials ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Era of Celestials ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Era of Celestials ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ ID

?

1)ລັອກອິນເຂົ້າບັນຊີ GTArcade ທີ່: https://profile.gtarcade.com/mobile/center
2) ກົດລາຍລະອຽດບັນຊີ ແລະທ່ານຈະພົບ ID" ເຈົ້າ

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 100 Diamonds
  • 500 Diamonds
  • 1000 Diamonds
  • 1500 Diamonds
  • 2000 Diamonds
  • 5000 Diamonds
  • 10000 Diamonds
  • Daily Level-up Bundle
  • Ring Fragment Bundle
  • Artifacts Chest

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ