EOS RED

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ເພັດລົດລາຄາ 50%!!

ແພັກເກດໄອເທັມໃໝ່:

 • Super Value Package
 • Enlightenment Package
 • NEW Novice Package
 • Challenger Package
 • NEW Intermediate Package
 • [Weekly] Red Hot Package IV

ຊື້ທີ່ EOS RED Diamonds ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ EOS RED ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Diamonds ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Diamonds ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ EOS RED ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ EOS RED ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ User ID ແລະເລືອກ Server

?

ໃນການຫາ Account code ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນEOS RED ແລະ ເລືອກທີ່ Option >> Info >> Account Code ແລະຖ້າທ່ານກົດປຸ່ມ Copy ທາງເບື້ອງຊ້າຍຂອງ Code ລະຫັດຈະຖືກ Copy ອັດຕະໂນມັດ.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

 • 55 Diamonds
  55 Diamonds
 • 95 Diamonds
  95 Diamonds
 • 170 Diamonds
  170 Diamonds
 • 290 Diamonds
  290 Diamonds
 • 650 Diamonds
  650 Diamonds
 • 767 Diamonds
  767 Diamonds
 • 884 Diamonds
  884 Diamonds
 • 1,026 Diamonds
  1,026 Diamonds
 • 1,148 Diamonds
  1,148 Diamonds
 • 1,715 Diamonds
  1,715 Diamonds
 • 2,380 Diamonds
  2,380 Diamonds
 • 2,730 Diamonds
  2,730 Diamonds
 • 3,625 Diamonds
  3,625 Diamonds
 • 4,930 Diamonds
  4,930 Diamonds
 • 7,650 Diamonds
  7,650 Diamonds
 • Super Value Package
  Super Value Package
 • Enlightenment Package
  Enlightenment Package
 • NEW Novice Package
  NEW Novice Package
 • Challenger Package
  Challenger Package
 • NEW Intermediate Package
  NEW Intermediate Package
 • [Weekly] Red Hot Package IV
  [Weekly] Red Hot Package IV
 • Monica Battle Support Package I
  Monica Battle Support Package I
 • Monica Battle Support Package II
  Monica Battle Support Package II

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ