Dream Date

ຊື້ທີ່ Mr. Love: Dream Date Gem ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Mr. Love: Dream Date ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Gem ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Gem ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Mr. Love: Dream Date ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Mr. Love: Dream Date ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ ID

?

ທ່ານສາມາດຫາ ID ບັນຊີຂອງທ່ານ ໃນ Avatar ຢູ່ເທິງທາງຊ້າຍ

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • Gem 8
  • Gem 16
  • Gem 40
  • Gem 80
  • Gem 160
  • Gem 400
  • Gem 800
  • Gem 1600
  • Gem 4000
  • VIP Card

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ