Club Vegas

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Club Vegas Coins ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Club Vegas ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Coins ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Coins ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Club Vegas ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel ແລະ ບັດ Visa/Mastercard. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Club Vegas ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play Available on PC Version

1ໃສ່ Friend Code

?

ເພື່ອຊອກຫາ [Friend Code], ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານໃນapplication. ກົດເຂົ້າໄປທີ່ [Profile ຢູ່ແຈເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງໜ້າຈໍ Lobby]. ທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງ [Friend Code] ຂອງທ່ານຢູ່ [ລຸ່ມຂວາມື].

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

ເລືອກປະເພດ
 • Coins
 • Gems
ເລືອກລາຍການ
 • 2,400,000 Coins
  2,400,000 Coins
 • 4,800,000 Coins
  4,800,000 Coins
 • 12,000,000 Coins
  12,000,000 Coins
 • 25,600,000 Coins
  25,600,000 Coins
 • 81,600,000 Coins
  81,600,000 Coins
 • 320,000,000 Coins
  320,000,000 Coins
 • 800,000,000 Coins
  800,000,000 Coins
 • 2,240,000,000 Coins
  2,240,000,000 Coins

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ