Blizzard Balance voucher

ເຕິມບັນຊີ Blizzard Balance ຂອງທ່ານ ແລະ ຊຳລະຜ່ານເຄຶອຄ່າຍ Unitel, Lao Telecom, TPlus ແລະ ບັດ Visa! ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນ ຫຼຶື ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ບັດກຳນັນຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນອີເມວຂອງທ່ານທັນທີທີ່ທ່ານສຳເລັດການຊຳລະ.

ນີ້ເປັນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ເຕິມບັນຊີ Blizzard Balance ຂອງທ່ານແລະຊື້ card packs ສຳລັບ Hearthstone, ຫຼືເຕິມ World of Warcraft, StarCraft II, Heroes of the Storm, Diablo III, ຫຼື້ ບັນຊີ Overwatch!

1ເລືອກບັດກໍານັນ

  • Blizzard Balance USD 5
  • Blizzard Balance USD 10
  • Blizzard Balance USD 20

2ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ