Be The King: Judge Destiny

ຊື້ທີ່ Be The King: Judge Destiny Gold ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Be The King: Judge Destiny ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Gold ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Gold ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Be The King: Judge Destiny ທັນທີ.

ຊຳລະດ້ວຍເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບັດ Visa. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັດເຄຣດິດ, ການລົງທະບຽນ, ຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ແລະທອງຄຳຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານທັນທີ.

ດາວໂຫຼດ Be The King ຕອນນີ້!
Download on the App Store Download on Google Play

1ເລືອກ ເຊີບເວີຣ໌ ແລະ ໃສ່ ID ທ່ານ

?

ເພື່ອຊອງຫາ ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໄປທີ່ແຜນທີ່,ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກການຕັ້ງຄ່າ. ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຢູ່ບ່ອນນີ້. ກະລຸນາໃສ່ ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານເພື່ອສຳເລັດການຊື້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 60 Gold
  • 300 Gold
  • 680 Gold
  • 2040 Gold
  • 3400 Gold
  • 6800 Gold

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ