Badlanders

ຊື້ທີ່ Badlanders Coupon ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ໃສ່ Badlanders ID ຜູ້ໃຊ້, ເລືອກລາຄາ Coupon ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Coupon ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Badlanders ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel, Lao Telecom . ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ດາວໂຫຼດ Badlanders ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ກະລຸນາໃສ່ Account ID ແລະ ເລືອກເຊີຟເວີຣ໌

?

ໃນການຫາ ID ຂອງທ່ານ ໃຫ້ລ໊ອກອິນເຂົ້າໄປໃນແອັພພລິເຄຊັນ. ກົດທີ່ປຸ່ມ Profile ທີ່ມຸມຊ້າຍມື ທ່ານຈະພົບ ID ຂອງທ່ານຢູ່ທາງລຸ່ມ Username. ກະລຸນາໃສ່ Account ID ທີ່ນີ້.

2ເລືອກການເຕີມເງິນ

  • 60 Coupon
  • 300 Coupon
  • 680 Coupon
  • 1980 Coupon
  • 3280 Coupon
  • 6480 Coupon
  • privilegecard

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ

ເຕີມ Badlanders Coupon ໃນ Codashop

ທ່ານສາມາດຊື້ Coupon ໃນ Badlanders ງ່າຍໆ. ໂດຍໃຊ້ Codashop, ຊື້ງ່າຍ, ປອດໄພ ແລະສະດວກ. ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນັກຫຼີ້ນເກມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແອັພຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງ Laos. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ! ກົດທີ່ນີ້ເລີຍ.

ກ່ຽວກັບ Badlanders

ພົບກັບ Badlanders, ເກມແນວ Survival Looter Shooter ໃໝ່ລ້າສຸດໃນແບບຟອມໂທລະສັບ.

ທີ່ນີ້, ເປັນຊາກຫັກພັງຂອງເມືອງທີ່ເຄີຍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ເຫຼົ່ານັກຮົບຜູ້ກ້າຕ່າງຕໍ້ສູ້ເພື່ອໄຊຊະນະ ແລະ ສົມບັດ. Red Beach ເຄີຍເປັນບ້ານຂອງເທັກໂນໂລຢີທາງອາວຸດສຸດແຂງແກ່ນ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄພພິບັດເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນພຽງເສດຊາກຂອງຄວາມລ້ຳໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດ. ຕໍ່ມາອີກບໍ່ນານ, ສົງຄາມກໍໄດ້ເກີດຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຜນການອະນຸລັກເມືອງແຫ່ງນີ້ຕ້ອງພັງທະລາຍລົງ. ສິ່ງດຽວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຄືຊາຍຫາດທີ່ນອງດ້ວຍເຫຼືອແຫ່ງນີ້. ເຫຼົ່ານັກລ່າສົມບັດ ແລະ ໂອກາດທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ເຂົ້າໄປພົບກັບພື້ນທີ່ສຸດອັນຕະລາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສົມບັດໄດ້ເລີຍ.

- ການເອົາຕົວລອດຄືທີ່ສຸດ
- ເກັບເຄື່ອງ, ຍິງ, ແລະ ເດີມພັນດ້ວຍຊີວິດ
- ອັພເກຣດອຸປະກອນ ແລະ ສ້າງຄັງແສງຂອງທ່ານເອງ
- ອາວຸດສຸດລ້ຳ ເພື່ອໄຊຊະນະ
- ລະບົບຕະຫຼາດອັນສົມດຸນ