1 ໃສ່ Player ID

? ?

ເພື່ອຊອກຫາລະຫັດ ID ແລະເຊິຟເວີ ID, ເປີດແອັບ Ride Out Heroes ແລະເຂົ້າສູ່ Game Lobby. ແຕະທີ່ອາວະຕາຂອງທ່ານໃນແຈເບື້ອງຊ້າຍແລະເປີດແຖບ“My Page”. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານຢູ່ແຈເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງຂອງຮູບໂປໄຟຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດID ແລະເລກເຊີບເວີ IDຂອງທ່ານທີ່ນີ້.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ