1 ໃສ່ ID ບັນຊີແລະຊື່ Server

? ?

ສາມາດຊອກ ID ໄດ້ໂດຍກົດເຂົ້າໄປທີ່ ຮູບຕົວລະຄອນໃນເກມ ID ຈະຢູ່ດ້ານລຸ່ມຊື່ໂຕລະຄອນ ກະລຸນານຳເອົາ ID ໃນເກມມາໃສ່ບ່ອນນີ້ (ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: 4295037856)

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ