1 ໃສ່ລະຫັດMember ແລະ ລະຫັດCaptain

? ?

ເພື່ອຊອກຫາກລະຫັດ Member. ແລະ ລະຫັດ Captain, ເຂົ້າສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານໃນແອບເກມ. ກົດທີ່ຕົວລະຄອນຂອງທ່ານຢູ່ແຈເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງ,ຈາກນັ້ນກົດທີ່ການຕັ້ງຄ່າຢູ່ແຈເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງ. ກົດໃສ່ບັນຊີແລ້ ວທ່ານຈະເຫັນລະຫັດ Member ແລະ Captain ຂອງທ່ານ. ກະລູນາໃສ່ ລະຫັດMember ແລະ ລະຫັດCaptain ຂອງທ່ານທີ່ນີ້.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

2 ເລືອກການເຕີມເງິນ

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ