1 ໃສ່ ID

? ?

ID ຂອງທ່ານແມ່ນຊື່ຜູ້ໃຊ້ GTarcade ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໂດຍໃຊ້ບັນຊີ Facebook, Google ຫຼື Twitter, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍວິທີດຽວກັນທີ່ GTarcade portal, ພາຍໃຕ້ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ> ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ລະຫັດ Server ID ແມ່ນສະແດງຢູ່ຫນ້າຈໍເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງເກມ.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ