1 ໃສ່ Player ID

? ?

ຫາກທ່ານຕ້ອງການຫາລະຫັດ ID ຜູ້ຫຼິ້ນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເປີດໄປທີ່ ການຕັ້ງຄ່າ. ລະຫັດ ID ຜູ້ຫຼິ້ນຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ແຖບບັນຊີ. ກະລຸນາໃສ່ ID ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ນີ້.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ