1 ເລືອກ ເຊີບເວີຣ໌ ແລະ ໃສ່ ID ທ່ານ

? ?

ເພື່ອຊອງຫາ ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໄປທີ່ແຜນທີ່,ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກການຕັ້ງຄ່າ. ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຢູ່ບ່ອນນີ້. ກະລຸນາໃສ່ ID ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານເພື່ອສຳເລັດການຊື້.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

2 ເລືອກການເຕີມເງິນ

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ