1 បញ្ចូលលេខសម្គាល់តួអក្សរហើយជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនមេ

? ?

របៀបរកតួអង្គ ID
ជំហានទី 1: ចុចរូបភាពដែលនៅខាងឆ្វេង ដើម្បីបញ្ចូលព៍ត៌មានតួអង្គ
Step 2: ក្នុងរូបភាពតួអង្គ, ខាងលើជាឈ្មោះតូអង្គ ហើយនឹងអាចឃើញ ID របស់តួអង្គ
របៀបរកសឺវ៉ឺ Server ID:
Step 1: ចុចរូបភាពដែលនៅខាងឆ្វេង ដើម្បីបញ្ចូលព៍ត៌មានតួអង្គ
Step 2: ក្នុងរូបភាពតួអង្គ, ខាងលើជាឈ្មោះតូអង្គ ហើយនឹងអាចឃើញសឺវ៉ឺ Server ID
Step 3: លេខបួនខ្ទង់នៅក្នុងតួអង្គ ID គឺជា ID របស់ Server ។

  • ព័ត៌មានលំអិតនៃ ការកម្មង់
  • សូមមេត្តាបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

3 ជ្រើសរើសការបង់លុយ

អរគុណដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីនាំយកវិធីបង់ប្រាក់ថ្មីៗមក Cambodia! សូមប្រាប់ពួកយើង ថាតើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់វិធីបង់ប្រាស់ ឬ ទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីណាតាម Codashop ។

4
ទិញ!

ចំនាំ: ប្រើសិនបើលោកអ្នកចង់បានវិក្កយបត្រ សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម

អូបស៌!

  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះរូប៉ីយប័ណ
  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះបង់លុយ។
  • សូមមេត្តាបញ្ចូល អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ត្រឡប់ទៅកាន់ទំព័រដើម