ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Mobile Legends logo

Mobile Legends

ផលិតផលផ្សេងៗ ⇒ Starlight Member Plus, Twilight Pass, Starlight Member
ដំណោះស្រាយការបង់ លុយអាចប្រើបានពីរប្រភេទ គឺ iOS និង Android។ ទិញគ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) ដោយប្រើប្រាស់ ស៊ីមស្មាតSmart Axiata និងវិងWing ។​ មិនបាច់ប្រើកាតធនាគារ ឬការ ចុះឈ្មោះ​អ្វីផ្សេងៗឡើយ ហើយ គ្រាប់ពេជ្រនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងអាក់ខោនហ្គេមភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួច។ វាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងការទិញគ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) តាមអ៊ីនតឺណេតអនឡាញ ដោយមិនប្រើកាតធនាគារ។

ទាញយកហ្គេម Mobile Legends:Bang Bang អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ( ) ?
  • ដើម្បីឃើញ User ID សូមចូលទៅក្នងហ្គេម ហើយចុចរូបភាពអាវ៉ាតានៅខាងឆ្វេងអេក្រង់កញ្ចក់ ហើយចុចទៅកាន់"Basic Inf" ពេលនោះ User ID និងបង្ហាញឲ្យឃើញ បន្ទាប់មកសូមយក User ID នោះមកបំពេញ។ ឧទាហរណ៍: 123456789 (1234)។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+