គឺជាមធ្យោបាយដែលងាយជាងគេ និងរហ័សជាងគេដើម្បីទិញលុយ ក្នុង game.

Mobile Legends Member

Buy Diamonds! Click Here!
ការឆ្លងប្រព័ន្ធនៃដំណោះស្រាយនៃការបង់លុយ សំរាប់កម្មវិធី iOS និង Android។ ការទិញ StarLight និងការបង់លុយដោយប្រើ Smart និង Wing. មិនចាំបាច់កាតអេធីអឹម ការចុះឈ្មោះ ឬការវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន ហើយ គ្រាប់ពេជ្រ diamonds នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ game ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់។ វាមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីទិញ StarLightតាមអិនតឺណេត online ដោយគ្មានកាតអេធីអឹម! ធ្វើការទាញយកនៅទីនេះ:
ហេតុអ្វីចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិក StarLight?
1. ទទួលបាន Skinហេរ៉ូថ្មីៗប្រចាំ ដោយគ្រាន់តែទិញបណ្ណសមាជិកប្រចាំខែ និងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទិញ។
2 មួយទៀតគឺទទួលបានហេរ៉ូដោយឥតគិតថ្លៃ, សមាជិក Starlight អាចប្រើហេរ៉ូ ចំនួន ៤ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់ពីទិញរួចក៍អាចបើកទំព័រហេរ៉ូ ហើយ មើលឃើញហេរ៉ូFree ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍។
3. ការបន្ដែមហេរ៉ូ ៦ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយលេងហេរ៉ូនោះ ក្នុង Rank game បានប៉ុន្តែមិនអាចរាប់ថា unlocked ហេរ៉ូនោះឡើយចំពោះ rank game នោះ។ (ការចូលលេង ranked game ចាំបាច់ត្រូវការ​ កម្រិតlevel 6 ហើយមានហេរ៉ូ heroesយ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន 5) ។
4​. ការផ្ដល់ជូនជាពិសេសប្រចាំសប្ដាហ៍នឹងបន្ដែមជូននៅពេលលោកអ្នកបន្តការទិញ ហើយការបន្ដែមជូននឹងផ្ញើរជូនជារៀងរាល់ 1 សប្ដាហ៍ម្ដង។ ការបន្ថែមនៃការទិញអាចទិញបាននូវថ្ងៃដំបូងនៃខែជារៀងរាល់ខែ។
5. សមាជិកអាចចុចជ្រើសរើស ហើយទិញផ្ដាច់មុខតែម្ដងនៅក្នុងទំព័រដើមបន្ទាប់ពីទិញរួច។
6. សមាជិកនឹងទទួលបានការបន្ដែម BP 5 % បន្ដែមនៅពេលលេងgame រួច។
7. សមាជិក Starlight មានរយៈពេល 31 ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកបានទិញ។ ការទិញបណ្ណសមាជិកម្ដងទៀតមុនថ្ងៃផុតកំណត់ វានឹងបន្តបន្ថែមថ្ងៃតទៅទៀតដោយស្វែងប្រវត្តិ។

ទាញយកហ្គេម Mobile Legends:Bang Bang អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ( ) ?
  • ដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះអត្តលេខ User ID សូមចុចលើរូបអាវ៉ាតា avatarនៅខាងលើខាងឆ្វេងនៃផ្ទៃកញ្ចក់។ បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានដំបូង "Basic Inf" ។ ឈ្មោះអត្តលេខ User ID របស់លោកអ្នកនឹងបង្ហាញនៅពីក្រោមឈ្មោះក្រៅ nickname ។ សូម​មេត្តាបំពេញឈ្មោះអត្តលេខ user ID នៅទីនេះ។ ឧទាហរណ៍ៈ 123456789 (1234) ។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+