ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Game of Sultans logo

Game of Sultans: Power Ranking Rush

ផលិតផលផ្សេងៗ ⇒
- New Server
- Union Ranking Rush
- Arean Ranking Rush
- Intimacy Ranking Rush
- Diamonds
- Power Fund
- Union Store

បញ្ចូលលុយក្នុង Game of Sultans! ទិញប្រអប់កេះក្នុងGame of Sultans ដោយប្រើស៊ីមស្មាតSmart Axiata និង វិង Wing ។​ មិនបាច់មានកាតឥណទានធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនlogin ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយពេជ្រ នឹងបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់ ។

ទាញយក Game of Sultans ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

?
ដើម្បីបាន ID, ចូលទៅកាន់ info page ដោយចុចរូបលើខាងឆ្វេង។ IDរបស់អ្នកគឺនៅពីក្រោមរូបភាព។ សូមបញ្ចូល IDពេញនៅទីនេះ។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+